اهداف و شرح وظایف

اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

واحد علم سنجی دانشکده علوم  پزشکی لارستان در سال 1394 در حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده آغاز به کار نمود. این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشکده، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشکده و کشور گام بردارد.

شرح وظایف واحد علم سنجی

 1. تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
 2. اطلاع رسانی و ترویج استفاده از سامانه علم سنجی
 3. اصلاح ، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت
 4. تهیه ، انتشار و توزیع گزارشات دوره ای علم سنجی از اعضاء هیات علمی و پژوهشگران
 5. پایش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی در سطح دانشکده ها و گروههای آموزشی
 6. برگزاری کارگاهها و ودوره های آموزشی علم سنجی جهت اعضاء هیات علمی
 7. اطلاع رسانی مستمر در مورد شیوه صحیح و کامل آدرس دهی نام دانشگاه
 8. معرفی و اطلاع رسانی در مورد مجلات بی اعتبار و کم اعتبار به اعضاء هیات علمی
 9. معرفی مجلات معتبر طبق برنامه های آموزشی برای هدایت انتشارات
 10. رصد رتبه ها ی کشوری و بین المللی دانشگاه در نظامهای رتبه بندی بین المللی و ادامه اقدامات لازم برای بهبود آن
 11. تلاش برای بهبود میزان مشاهده پذیری و استفاده پذیری مقالات
 12. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه
 13. تعین روشهای ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی
 14. تعریف شاخص های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاات مربوط به شاخص ها