تماس با ما

اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، شهرجدید-بلوار غدیر شمالی-خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان

تلفن

071-52255512، داخلی187

پست الکترونیک

sci@larums.ac.ir

دورنگار

52255484 -071

map1